Een ogenblik geduld a.u.b., de pagina wordt geladen.

Achtergrond van de test

De Careerstylestest™ is gebaseerd op de wetenschappelijke Myers and Briggs theorie over persoonlijkheid die ervan uitgaat dat er in essentie vier dimensies zijn, die elk bestaan uit twee tegengestelde eigenschappen, die onderscheidend zijn voor persoonlijkheid. Dat zijn:

 • Extravert (E) - Introvert (I)

  Je haalt energie uit de wereld om je heen - Je haalt energie uit jezelf

 • Sensing (S) - Intuition (N)

  Je werkt met concrete informatie - Je werkt met abstracte informatie

 • Thinking (T) - Feeling (F)

  Je beslist verstandelijk - Je beslist gevoelsmatig

 • Judging (J) - Perceiving (P)

  Je plant en organiseert je leven - Je laat het leven op je af komen

De Careerstylestest™ meet je voorkeursgedrag op elk van die vier dimensies. Dat is het gedrag dat je het makkelijkst af gaat en dat het meest natuurlijk aanvoelt. Omdat er een aantoonbaar verband is tussen voorkeursgedrag en succes en voldoening in je werk, kan de test je helpen om meer inzicht te krijgen in de baan die het beste bij je past. De test meet geen competenties. Het kan dus heel goed zijn en het is ook waarschijnlijk dat je over meer vaardigheden en competenties beschikt dan die deel uitmaken van je voorkeursgedrag.

Bij de Careerstylestest™ wordt geen gebruik gemaakt van bimodale schalen. Er wordt gewerkt met continue schalen (waarbij de testresultaten zich spreiden in een Gausscurve). Voor de gebruiker wil dat zeggen dat wordt gemeten in welke mate je wordt gekenmerkt door tegengestelde eigenschappen. Dat is belangrijk bij de interpretatie van je testuitslag.

De CareerStylestest geeft inzicht in je persoonlijkheidstype in de context van werk, en niet in algemene zin. Het is waarschijnlijk dat er overlap is tussen wie je bent op je werk en in het algemeen, maar er kunnen ook (kleine) verschillen zijn.

Door het maken van de Careerstylestest™ kom je erachter tot welke van de 16 persoonlijkheidstypen jij behoort en wat de relatie is tussen jouw persoonlijkheid en alle aspecten van werk die belangrijk zijn bij de keuze van een baan.

Isabel Myers en Katharine Briggs, zie Myers Briggs foundation, ontwikkelden hun theorie op basis van het gedachtengoed van de psycholoog Carl Jung. 

De Myers and Briggs theorie wordt wereldwijd het meest gebruikt voor het testen van persoonlijkheid.