Een ogenblik geduld a.u.b., de pagina wordt geladen.

Actueel

Studiedag

Eerst volgende studiedag is in het najaar in Utrecht. Geef je op via 'contact'.

CareerStyles organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van de CareerStylestest in het kader van loopbaanadvisering, HRD en talentmanagement. De CareerStyles-methodiek is gebaseerd op de Myers and Briggs theorie die persoonlijkheid indeelt in een van de 16 typen die deze methodiek onderscheidt en gaat er vanuit dat de fit tussen persoonlijkheid en een baan stoelt op drie factoren: werk dat je inhoudelijk boeit, een werkomgeving die je stimuleert en een baas die het beste in jou naar boven haalt. De CareerStylestest werkt niet met discontinue (wel/niet) maar met continue schalen (stellingen), waardoor een genuanceerd en accuraat beeld ontstaat van iemands persoonlijkheid.

Anders dan in de traditionele interpretatie van de Myers and Briggs theorie is het uitgangspunt van CareerStyles dat je door alleen te kijken naar de testuitslag vaak geen recht doet aan iemands werkpersoonlijkheid, omdat die meestal niet binnen één type te categoriseren is.

De volgende punten komen tijdens de studiedag aan de orde:

  • de theorie van Jung in relatie tot de Myers and Briggs theorie.
  • hoe plaats je de Myers and Briggs theorie in het kader van de huidige psychologische opvatting dat persoonlijkheid zich ontwikkelt en niet eenduidig is.
  • de opzet en uitgangspunten van de CareerStylestest.
  • interpretatie van de CareerStylestestuitslag. Heeft iemand een eenzijdige, meerzijdige of veelzijdige werkpersoonlijkheid. En wat betekent dat voor het vinden van een geschikte baan.
  • het gebruik van de CareerStylestest in het kader van HRD, Talentmanagement en Loopbaanadvies.

De dag zal een mix zijn van theorie en praktijk en van plenair en in groepen werken.

Lokatie: Utrecht

Tijd: 10.00-16.30 uur

Kosten: 275 euro ex BTW, inclusief koffie/thee en lunch, en een proefrapport.

Je kunt je interesse kenbaar maken via het tabje ‘contact’