Een ogenblik geduld a.u.b., de pagina wordt geladen.

De juiste baan

Uit wetenschappelijk onderzoek* blijkt dat er drie aspecten zijn die bepalend zijn voor iemands motivatie en geschiktheid voor een baan. Het gaat om:

Werk

De aard van het werk. Het is voor medewerkers belangrijk dat zij gevarieerd werk kunnen doen waarmee ze zich kunnen identificeren. En waarin ze gebruik kunnen maken van de kwaliteiten die ze van nature hebben en waarin ze zich kunnen ontplooien. Daarbij moet hun werk er in de ogen van anderen toe doen en willen ze feedback krijgen op hun inspanningen. En ze hechten aan een grote mate van vrijheid om hun werk naar eigen inzichten uit te voeren.

De CareerStylestest brengt in kaart wat voor type werk past bij een specifiek persoonlijkheidstype.

Omgeving

De sociale omgeving. Het is voor medewerkers belangrijk dat ze worden gewaardeerd en gesteund door collega's en er een goede fit is tussen hun persoonlijkheid en de persoonlijkheid van de organisatie zoals die tot uitdrukking komt in de expliciete en impliciete regels, de normen en waarden van de bedrijfscultuur. 

De CareerStylestest brengt in kaart in wat voor bedrijfsomgeving en bedrijfcultuur past bij een specifiek persoonlijkheidstype.

Leidinggevende

De wijze waarop een medewerker leiding krijgt. Een medewerkers verwacht van zijn baas dat hij rekening houdt met zijn specifieke capaciteiten, wensen en behoeften. Onvrede van medewerkers met hun baan is voor bijna 50% terug te voeren op een mismatch tussen leidinggevende en medewerker.

De CareerStylestest brengt in kaart welke stijl van leidinggeven past bij een specifiek persoonlijkheidstype.

*Hackman and Oldham 1980, Wrzesniewski and Dutton 2001, O’Reilly, Chatman, Caldwell 1991, Chen and Spector 1991.

HR-managers die meer willen weten over de inzetbaarheid van de CareerStylestest in het kader van HR-beleid kunnen met ons contact opnemen via het tabje ‘contact’ op de site.

Matching tool

HR-managers die willen weten of iemand niet alleen geschikt is voor een functie op basis van zijn persoonlijkheid en competenties, maar ook willen weten of iemand in de organisatie past, kunnen gebruik maken van een test die aangeeft in hoeverre er sprake is van een match tussen een (aanstaande) medewerker en een functie in de context van een specifieke organisatie.