Een ogenblik geduld a.u.b., de pagina wordt geladen.

FAQ

Wat moet ik eerst doen? De Carriere Code lezen of de test maken?

We raden je aan om eerst de test te doen. Dan de pagina 'Haal meer uit je testuitslag' op deze site te raadplegen en naar aanleiding daarvan de beslissing te nemen om het boek al dan niet te lezen. Het boek biedt een uitgebreidere beschrijving van je persoonlijkheidstypen maar is vooral interessant om te lezen als je meer inzicht wilt krijgen in je tweede of derde type.

Waarom is de test niet gratis?

Wij bieden een professionele loopbaantest aan tegen een voor iedereen betaalbare prijs. Gratis bestaat overigens niet als het gaat om serieuze  testen. Gratis testen worden vaak gesponsord door bedrijven die jou benaderen met hun diensten en producten nadat je allerlei extra informatie over jezelf hebt aangeleverd om je testuitslag te krijgen. Wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen en een prijs te vragen voor de test.

Hoe lang doe ik over de test?

Het invullen van de test kost ongeveer 20-30 minuten. De vragenlijst bestaat uit 80 stellingen waarvan je, door te kiezen uit een van de zes keuzemogelijkheden, moet aangeven in hoeverre die stelling op jou van toepassing is. Je moet alle vragen invullen en de vragenlijst in één keer afmaken.

Kan ik op een andere manier betalen dan via iDeal?

Nee, dat kan op dit moment niet.

Waar kan ik meer informatie vinden over alle 16 persoonlijkheidstypen?

Meer informatie over de persoonlijkheistypen in de context van werk kun je vinden in het boek De Carrière Code

Op internet zijn verder allerlei sites die informatie geven over de 16 persoonlijkheidstypen in het algemeen. Op de site van de Myers Briggs foundation vind je korte algemene beschrijvingen van alle  typen.

Waarom is deze test beter dan andere loopbaantesten?

Er zijn veel goede testen die je inzicht geven in werkgerelateerde vraagstukken en je persoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld DISC en OPQ. Het is geen kwestie van beter maar van anders. De CareerStylestest gaat ervan uit dat je je bij de keuze van een baan zou moeten laten leiden door wat je graag doet en wat je vanzelfsprekend af gaat. In plaats van te focussen op waar je nog niet goed en bent en het ontwikkelen van competenties die nog ontbreken. Wij kiezen voor dit uitgangspunt omdat dan de kans op succes en voldoening in je werk het grootst is.

Is het geen versimpeling van de werkelijkheid om persoonlijkheid in een type uit te drukken?

Ja dat is zo. Het persoonlijkheidstype geeft het basispatroon weer dat kenmerkend is voor jouw persoonlijkheid maar pretendeert niet om die in al zijn facetten in kaart te brengen. De waarde van dit basispatroon is dat het inzicht geeft in een aantal fundamentele aspecten van je persoonlijkheid die relevant zijn in het kader van loopbaankeuze. Je moet je type beschouwen als je voorkeursgedrag op een continue schaal van alle 16 typen die er zijn.

Vertelt de CareerStylestest welk beroep ik zou moeten kiezen?

De test geeft je een lijst van meer dan 50 beroepen, onderverdeeld in sectoren, die bij jou passen. Geen enkele test kan je uitsluitsel geven over HET beroep dat je zou moeten kiezen. Die keuze is ook afhankelijk van andere factoren. In samenspraak met een loopbaancoach kun je een selectie maken uit de lijst van meer dan 50 die bij jouw persoonlijkheid en persoonlijke interesse en omstandigheden passen. De lijst kun je ook als inspiratiebron gebruiken om na te denken over beroepen en functies die niet per se in het verlengde liggen van het soort werk dat je in het verleden hebt gedaan, maar waarvoor je wel geschikt bent.

Wat onderscheidt de CareerStylestest van andere persoonlijkheidstesten?

De CareerStylestest onderscheidt zich op een aantal punten:

  • de test is specifiek toegesneden op het matchen van persoonlijkheid en loopbaan
  • het rapport geeft specifiek inzicht in jouw persoonlijkheid in de context van werk en licht alle aspecten toe die relevant zijn bij het vinden van een passende baan
  • het rapport bevat een betrouwbaarheidsscore die je vertelt in hoeverre je de test consequent hebt ingevuld.
  • het rapport bevat een uitgebreide lijst van beroepen en functies die passen bij jouw persoonlijkheid
  • de test werkt met continue schalen (stellingen) in plaats van discontinue schalen (twee antwoorden), waardoor een genuanceerd beeld ontstaat van je persoonlijkheidstype

Waarom heb ik de link/het rapport niet per e-mail ontvangen?

De link en je rapport wordt altijd automatisch verstuurd naar het mailadres dat je hebt opgegeven. Het probleem van het niet ontvangen van de door ons toegezonden mail met de link/je rapport wordt veroorzaakt door de instellingen op jouw computer.

Het kan zijn dat de mail van Careerstyles wordt beschouwd als spam. Kijk daarom in de spamfolder van je mailbox.

Het kan ook zijn dat de firewall op je computer ons mailbericht tegenhoudt. In dat geval kun je de mail niet ophalen. Wijzig de instellingen van je firewall.

Toezending van de link/je rapport is een volledig geautomatiseerd proces dat eenmalig plaatsvindt en dat we niet handmatig kunnen overnemen.