Een ogenblik geduld a.u.b., de pagina wordt geladen.

Privacy verklaring

1. CareerStyles, onderdeel van Dekapenta, ingeschreven onder KvKnr 69284970 te Den Haag, beschermt de privacy van haar gebruikers. Alle privacy gevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. CareerStyles spant zich naar alle redelijkheid in om informatie die door gebruikers wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement. CareerStyles werkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens

2. De persoonsgegevens die door de gebruiker worden opgegeven, of door de intermediair van de gebruiker worden opgegeven, bij de aanvraag van een test worden slechts eenmalig gebruikt om een test op naam van de gebruiker aan te maken. Het niet verstrekken van deze gegevens maakt het onmogelijk om de CareerStylestest te doen.

3. Na het voltooien van de test worden de gegevens van de gebruiker en de testuitslag maximaal drie maanden bewaard. In die periode kan door de gebruiker of de intermediair van de gebruiker de testuitslag opnieuw worden opgevraagd, in geval deze kwijt zijn geraakt. Daarna worden deze gegevens geanonimiseerd.

4. De gebruiker heeft te allen tijd recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens voor bovengenoemde termijn. Hij dient daartoe contact op te nemen via het contactformulier op www.careerstyles.nl

3. De gegevens van de gebruiker worden na voltooiing van de test door CareerStyles nooit meer gebruikt en nooit aan derden bekend gemaakt.

4. De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.